Đề cương giữa kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2021 - THCS Kim Đồng

Trường THCS Kim Đồng hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022, các em tham khảo nhé.

Đề cương giữa kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2021 - THCS Kim Đồng

1. Emily prefers English to any other subject.

2. Emily learns English on Tuesday and Friday.

3. Emily wants to speak English with her friends.

4. Emily just learns English at Hung Vuong School.

5. Emily doesn't like her English teachers.

De cuong giua ki 1 lop 6 mon Anh nam 2021 - THCS Kim Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2021 - THCS Kim Đồng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!