Đề cương giữa kì 2 Anh lớp 10 THPT Lương Ngọc Quyến 2021

Các em tham khảo bên dưới đề cương giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm và cơ bản) của trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2020 - 2021

Đề cương giữa kì 2 Anh lớp 10-hệ 10 năm THPT Lương Ngọc Quyến 2021

1. These days, in India, there are ____ married couples who live on their own than before.

A. more             B. many               C. less                 D. little

2. In some countries in the Middle East, people stand ____ to each other than those in North America in a conversation.

A. most closely           B. more closely           C. closer              D. closest

De cuong giua ki 2 Anh lop 10 THPT Luong Ngoc Quyen 2021

Đề cương giữa kì 2 Anh lớp 10 (cơ bản) THPT Lương Ngọc Quyến 2021

De cuong giua ki 2 Anh lop 10 THPT Luong Ngoc Quyen 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 Anh lớp 10 THPT Lương Ngọc Quyến 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247