Đề cương giữa kì 2 lớp 10 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 môn Lý

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 của trường THPT Xuân Đỉnh năm học 2020 - 2021 môn Lịch sử lớp 10 được Tuyensinh247 cập nhật chi tiết bên dưới, các em tham khảo

Đề cương giữa kì 2 lớp 10 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 môn Lý

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?

A. Luôn có giá trị dương.

B. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.

C. Có giá trị tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.

D. Tỉ lệ với khối lượng của vật

De cuong giua ki 2 lop 10 THPT Xuan Dinh nam 2021 mon Ly

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 lớp 10 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 môn Lý

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247