Đề cương học kì 1 Sinh lớp 11 THPT Xuân Đỉnh năm 2021

Đề cương học kì 1 môn thi Sinh lớp 11 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 gồm 11 câu hỏi, các em cùng luyện tập để đạt kết quả tốt nhất.

Đề cương học kì 1 Sinh lớp 11 THPT Xuân Đỉnh năm 2021

Câu 9. Trình bày các hình thức hô hấp của động vật ở nước và động vật ở cạn? Tại sao nói cá là động vật trao đổi khí hiệu quả nhất ở nước, chim là động vật trao đổi khí hiệu quả nhất ở trên cạn?

Câu 10. Trình bày cách tiến hành, kết quả, và giải thích thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoit ở thực vật?

Câu 11. Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tiễn

De cuong hoc ki 1 Sinh lop 11 THPT Xuan Dinh nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 Sinh lớp 11 THPT Xuân Đỉnh năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247