Đề cương kì 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Yên Hòa 2023

Nội dung ôn tập kì 1 môn Sinh lớp 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chi tiết dưới đây.

Quảng cáo

Đề cương kì 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Yên Hòa 2023

Câu 1. Sự hấp thụ & trao đổi khoáng thường gắn liền với sự trao đổi nước vì

A. các nguyên tố khoáng không tan trong nước.

B. các nguyên tố khoáng liên kết với nước.

C. các nguyên tố khoáng hòa tan trong nước.

D. các nguyên tố khoáng có chứa nước

Câu 3. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cây bị thiếu nguyên tố và cần bón phân là căn cứ vào

A. biều hiện của quả non.                               B. biểu hiện của thân cây.

C. biểu hiện của màu sắc hoa.                         D. biểu hiện của lá cây

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

De cuong ki 1 mon Sinh lop 11 - THPT Yen Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Yên Hòa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247