Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Dịch Vọng

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Dịch vọng gồm 2 phần: số học và hình học cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Dịch Vọng

Bài 2. Vẽ bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm A nằm giữa điểm M và điểm B, điểm N nằm giữa điểm M và điểm B.

a) Điểm A nằm giữa hai điểm nào?

b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm A.

De cuong on tap giua ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Dich Vong

De cuong on tap giua ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Dich Vong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Dịch Vọng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!