Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 THCS Ngô Gia Tự

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019 trường THCS Ngô Gia Tự gồm 2 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 THCS Ngô Gia Tự

Bài 12: Cho hình bình hành ABCD. O là giao điểm hai đường chép. M, N theo thứ tự là trung điểm của OD và OB. E là giao điểm của AM và CD, F là giao điểm của CN và AB. Chứng minh rằng:

a) AMCN là hình bình hành

b) AECF là hình bình hành

c) E, F đối xứng nhau qua O

d) DE = ½ EC

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - 2019 THCS Ngo Gia Tu

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - 2019 THCS Ngo Gia Tu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 THCS Ngô Gia Tự

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!