Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 11 THPT Đức Trọng

Các em tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đức Trọng

Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 11 THPT Đức Trọng

1. There is no truth in the ___ that Margaret has lost her job       

A. rumor   B. case              C. instance         D. news

2. Jen had confided her secret to Mark, but he betrayed her ___ 

A. loyalty   B. trust              C. constancy D. sympathy 

De cuong on tap HK1 nam 2020 mon Anh lop 11 THPT Duc Trong

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 11 THPT Đức Trọng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247