Đề cương ôn tập HK1 Toán lớp 8 THCS Phan Đình Phùng 2020

Các em tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2020 - 2021 của trường THCS Phan Đình Phùng

Đề cương ôn tập HK1 Toán lớp 8 THCS Phan Đình Phùng 2020 

Bài 11:

1. Tìm n để đa thức x^4 – x^3 + 6x^2 – x +n chia hết cho đa thức x^2 – x + 5

2. Tìm n để đa thức x^3 + 10x^3 – 5 + n chia hết cho đa thức 3x + 1

3. Tìm tất cả các số nguyên n để 2n^2 + n – 7 chia hết cho n - 2

De cuong on tap HK1 Toan lop 8 THCS Phan Dinh Phung 2020De cuong on tap HK1 Toan lop 8 THCS Phan Dinh Phung 2020De cuong on tap HK1 Toan lop 8 THCS Phan Dinh Phung 2020De cuong on tap HK1 Toan lop 8 THCS Phan Dinh Phung 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 Toán lớp 8 THCS Phan Đình Phùng 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!