Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm 2022 - THPT Hàn Thuyên

Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh Học lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hàn Thuyên gồm tự luận và trắc nghiệm các em cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm 2022 - THPT Hàn Thuyên

Câu 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoảng?
Câu 2: Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?
Câu 3: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết?
Câu 4: Miền lông hút có đặc điểm: dễ bị tiêu biển trong môi trường quá axit, quá ưu trương, quá thiếu ôxi. Từ đặc điểm của miền lông hút chúng ta có những biện pháp kĩ thuật nào để đảm bảo cây vẫn phát triển một cách bình thường?

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen


De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Sinh nam 2022 - THPT Han Thuyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm 2022 - THPT Hàn Thuyên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247