Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Sinh - THPT Xuân Đỉnh

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh Học lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh dưới đây

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Sinh - THPT Xuân Đỉnh

Câu 1.

a.Quang hợp là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát. Vai trò của quang hợp? Nếu

thành phần và chức năng hệ sắc tố quang hợp

b.Nêu khái niệm, điều kiện cần có, nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng quang hợp và cho

biết ô xi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu

c. Nếu nguyên liệu, sản phẩm của pha tối quang hợp.Sự khác nhau trong chu trình cố định

CO2, của 3 nhóm thực vật C3, C4, CAM?

d.Liệt kê các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp? Tại sao nói quang hợp quyết

định năng suất cây trồng? Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? Nêu các

biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quang hợp

e. Trình bày phương pháp chiết rút diệp lục và chiết rút carôtenoit

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Sinh - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Sinh - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Sinh - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247