Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - THCS Tân Mai

Trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức ôn tập học kì 1 cho các em học sinh, dưới đây là đề cương môn Toán học kì 1 lớp 8 năm học 2019 - 2020.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - THCS Tân Mai

Bài 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC, gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.

a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?

b) Các tứ giác ADBM và ADCN là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh: M đối xứng N qua A

De cuong on tap hoc ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - THCS Tan Mai

De cuong on tap hoc ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - THCS Tan Mai

De cuong on tap hoc ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - THCS Tan Mai

De cuong on tap hoc ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - THCS Tan Mai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - THCS Tân Mai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!