Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2019 - THPT Xuân Đỉnh

Tham khảo đề cương học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn tiếng Anh khối lớp 12 chương trình cũ của trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2019 - THPT Xuân Đỉnh

2. A. supportive B. leftovers C. confidence D. hospital

3. A. mischievous B. solution C. obedient D. Important

4. A. Diversity B. Traditional C. attractiveness D. generation

5. A. partnership B. contractual C. romantic D. appearance

6. A. attract B. suppose C. install D. happen

7. A. suspicious B. marvelous C. physical D. argument

8. A. separate B. parallel C. national D. statistic

9. A. magazine B. engineer C. government D. entertain

10. A. primary B. favorite C. effective D. organize

De cuong on tap hoc ki 1 mon Anh lop 12 nam 2019 - THPT Xuan Dinh

>> TẢI ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2019 - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!