Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đa Phúc năm 2018

Tham khảo đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sinh của trường THPT Đa Phúc năm 2018 tại đây

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đa Phúc năm 2018

Câu 1. Bào quan thực hiện chức năng quang hợp:

A. Grana              B. Lục lạp                   C. Lạp thể                   D. Diệp lục

Câu 2. Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?
I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.

A. I, II, III             B. I, II, IV                   C. II, III, IV                D. I, II, III, IV

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Sinh - THPT Da Phuc nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đa Phúc năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!