Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Kim Liên

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Kim Liên

Bài 16. Có 9 bi xanh, 5 bi đỏ, 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 6 bi, tính xác suất để trong đó có

a) Số bi xanh bằng số bi đỏ

b) Ít nhất hai viên bi vàng

c) Có đúng hai màu

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Kim Lien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Kim Liên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!