Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hoàng Hoa Thám năm học 2018 - 2019 gồm 6 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám 2018

Bài 1: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5, 7, 8 và diện tích chăm sóc của lớp 7A ít hơn lớp 7B là 10m2. Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc.

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Hoang Hoa Tham 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!