Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019 trường THCS Gia Thụy gồm 3 phần cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông ở A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Lấy điểm P sao cho N là trung điểm của MP.

a) Chứng minh tứ giác BMCP là hình bình hành

b) Tứ giác AMPC là hình gì? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia PC lấy điểm D sao cho PC = PD. Chứng minh: AD = BC

d) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác ABDC có diện tích bằng AB2

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!