Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS và THPT M.V LÔMÔNÔXỐP

Trường THCS và THPT M.V LÔMÔNÔXỐP hướng dẫn học sinh khối lớp 8 ôn tập học kì 1 năm học 2023 - 2024 (sách Cánh Diều) với nội dung cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS và THPT M.V LÔMÔNÔXỐP

(Sách Cánh Diều)

Câu 10. Một ca nô đi từ bến A đến bến B có vận tốc thực (vận tốc khi nước lặng) là 2 (km /h). Biết vận tốc dòng nước là 2 km / h, khoảng cách giữa hai bến là 80 km. Phân thức biểu thị thời gian đi xuôi dòng của ca nô là:

Câu 11. Hai với nước cùng chảy vào một bể nước. Nếu chảy riêng để chảy đây bể thì vòi thứ nhất cần hết x giờ, vòi thứ hai cần hết y giờ. Trong 1 giờ cả hai vòi nước đó chảy được số phần của bể là:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS va THPT M.V LOMONOXOP

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS và THPT M.V LÔMÔNÔXỐP

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247