Đề cương ôn tập kì 1 môn Anh lớp 8 - THCS Thanh Am 2023

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Anh năm học 2023 - 2024 trường THCS Thanh Am, Long Biên, Hà Nội cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 môn Anh lớp 8 - THCS Thanh Am 2023

1. The boys often help their parents to ______________ water from the village well.

A. gather                      B. collect                       C. give                      D. find

2. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the ______________ house.

A. communication          B. community                 C. communal             D. commune

3. The Viet people have many ______________ customs and crafts.

A. tradition                    B. traditional                   C. culture                   D. customary

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

De cuong on tap ki 1 mon Anh lop 8 - THCS Thanh Am 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 môn Anh lớp 8 - THCS Thanh Am 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247