Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 7 - THCS Thanh Am

Đề cương ôn tập lớp 7 môn Anh năm học 2023 - 2024 trường THCS Thanh Am, Long Biên, Hà Nội cập nhật đầy đủ dưới đây.

Quảng cáo

Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 7 - THCS Thanh Am 

PART A: USE OF LANGUAGE I. VOCABULARIES (UNIT 1 – 6)

- Hobbies, action verbs.

- Health problems, healthy activities and health tips.

- Community activities

- Music and arts.

- Food and drink, appearance and taste of different foods and drinks, verbs for cooking.

- Schools, school facilities, and school activities.

II. PRONUNCIATION

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 7 - THCS Thanh Am

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 7 - THCS Thanh Am

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247