Đề giữa kì 1 lớp 9 Huyện Yên Mô môn Văn 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GDĐT Huyện Yên Mô năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề giữa kì 1 lớp 9 Huyện Yên Mô môn Văn 2022

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Câu trả lời của người gánh nước đã tuân thủ phương châm hội thoại nào? Vì sao?

Câu 3. Đặt nhan đề cho văn bản trên.

De giua ki 1 lop 9 Huyen Yen Mo mon Van 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 9 Huyện Yên Mô môn Văn 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247