Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý năm học 2022 - 2023 của Sở giáo dục Bắc Ninh được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2022

Câu 1. Dân số đông đem lại thuận lợi nào cho nền kinh tế nước ta?

A. Nguồn lao động dồi dào.

B. Chất lượng lao động cao.

C. Thu nhập người dân tăng.

D. Có nhiều việc làm mới.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố dân cư nước ta?

A. Phân bố dân cư chưa hợp lí giữa các vùng.

B. Trung du, miền núi nhiều tài nguyên nhưng dân cư ít.

C. Đồng bằng có tài nguyên hạn chế nhưng dân cư đông.

D. Mật độ dân cư miền núi cao hơn mật độ dân cư trung bình của cả nước.

De giua ki 1 mon Dia lop 9 - So GD Bac Ninh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247