Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS THPT M.V Lômônôxôp

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS và THPT M.V Lômônôxôp, Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS THPT M.V Lômônôxôp

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, không chính xác.

Câu 3. Viết quả của phép tính 76 :7 dưới dạng một luỹ thừa. Ta được kết quả là:

Câu 7. Chữ số x để số 21x chia hết cho cả 5 và 3 là:

Câu 8. Trong các số 3; 6; 17; 21; 29, các số nguyên tố là:

Câu 9. Quan sát các hình dưới đây, cho biết hình lục giác đều có trong hình ảnh nào?

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS THPT M.V Lomonoxop

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS THPT M.V Lomonoxop

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS THPT M.V Lômônôxôp

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247