Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS Võ Trường Toản (Tham khảo)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 6 có đáp án chi tiết trường THCS Võ Trường Toản, Quận 1, TPHCM (Đề tham khảo).

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS Võ Trường Toản (Tham khảo)

Câu 3 (NB) Thứ tự các phép tính trong một biểu thức có các phép tính cộng, chia và nâng lên lũy thừa là:

A. Nhân, chia trước, cộng trừ sau.

B. Nâng lên lũy thừa trước, rồi cộng sau.

C. Nâng lên lũy thừa trước, rồi đến chia, cuối cùng cộng sau.

D.Chia trước, rồi nâng lên lũy thừa, cuối cùng cộng sau.

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS Võ Trường Toản (Tham khảo)

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

De giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 - THCS Vo Truong Toan (Tham khao)

>> TẢI FILE ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - THCS Võ Trường Toản (Tham khảo)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247