Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Chương Dương 2022 (Có đáp án)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có đáp án chi tiết.

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Chương Dương 2022

Bãi 4 (1,0 điểm):

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc C = 35 độ và bóng BC của cột cờ AB trên mặt đất dài 12m. Tính chiều cao của cột cờ AB. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 3 (2 điểm):

Cho hàm số bậc nhất y= (m - 1)x + 2 (m là tham số) cỏ đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm P (24); với x>0, x#4

b) Với m tìm được ở câu a hãy vẽ (d) trên hệ trục tọa độ Oxy,

c) Đường thẳng (d) cắt trục Ox tại A, cắt trục Oy tại B. Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) bằng V2.

De giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Chuong Duong 2022 (Co dap an)

Đáp án Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Chương Dương 2022

De giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Chuong Duong 2022 (Co dap an)

De giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Chuong Duong 2022 (Co dap an)

De giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Chuong Duong 2022 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Chương Dương 2022 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247