Đề giữa kì 1 môn Văn lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Lục Nam

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 lớp 9 môn ngữ Văn của phòng giáo dục Lục Nam

Đề giữa kì 1 môn Văn lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Lục Nam

1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 6:

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào ?

A. Tám chữ           B. Lục bát.          C. Bảy chữ.       D. Tự do.

Câu 2. Dòng nào sau đây nêu đầy đủ nhất các từ láy có trong văn bản ?

A. Nhọc nhằn, ngọt ngào, triền miên, gần gũi.

B. Nhọc nhằn, thơm thảo, xa xôi, triền miên

C. Nhọc nhằn, ngọt ngào, xa xôi, triền miên

D. Nhọc nhằn, ngọt ngào, triển miên, thơm thảo

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De giua ki 1 mon Van lop 9 nam 2022 - Phong GD Luc Nam

De giua ki 1 mon Van lop 9 nam 2022 - Phong GD Luc Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Văn lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Lục Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247