Đề giữa kì 1 năm 2021 môn Tin lớp 6 - THCS Lương Thế Vinh

Đề giữa kì 1 năm 2021 - 2022 môn Tin lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh có thời gian làm bài 45 phút, đề thi gồm các câu hỏi như sau:

Đề giữa kì 1 năm 2021 môn Tin lớp 6 - THCS Lương Thế Vinh

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm): Hãy nêu cấu trúc chung của máy tính?

Câu 2 (2 điểm): Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành những dạng nào?

Câu 3 (2 điểm): Có mấy thành phần chính của mạng máy tính? Đó là những thành phần nào?

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De giua ki 1 nam 2021 mon Tin lop 6 - THCS Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 năm 2021 môn Tin lớp 6 - THCS Lương Thế Vinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!