Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 trường THPT Yên Phong số 2 môn Toán năm 2019 có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1; 2), B(0; 4), C(-3; 0).

1. Tìm tọa độ trung điểm D của đoạn thẳng AC

2. Viết phương trình đường thẳng BD

3. Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc với BD.


De khao sat dau nam lop 11 mon Toan THPT Yen Phong so 2 nam 2019

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan THPT Yen Phong so 2 nam 2019

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan THPT Yen Phong so 2 nam 2019

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!