Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán Trường THCS Ngọc Liên 2018

Đề KSCL đầu năm năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 trường THCS Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương gồm 2 mã đề: Đề chẵn và đề lẻ. Mỗi đề gồm 5 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán Trường THCS Ngọc Liên 2018

Câu 1:  Điểm kiểm tra Toán 45’của 30 học sinh lớp 7 của một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

3 4 5 7 6 7 3 2 9 8
5 5 4 8 7 7 6 5 7 8
3 6 5 6 7 6 8 4 7 8

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét?
c) Tính số trung bình cộng (kết quả làm tròn lấy 1 chữ số thập phân) và tìm “mốt” của dấu hiệu.

Đề chẵn

De khao sat dau nam lop 8 mon Toan Truong THCS Ngoc Lien 2018

 

Đáp đề KSCL Trường THCS Ngọc liên đề chẵn

De khao sat dau nam lop 8 mon Toan Truong THCS Ngoc Lien 2018

Đề lẻ

De khao sat dau nam lop 8 mon Toan Truong THCS Ngoc Lien 2018

Đáp đề KSCL Trường THCS Ngọc liên đề lẻ

De khao sat dau nam lop 8 mon Toan Truong THCS Ngoc Lien 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán Trường THCS Ngọc Liên 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!