Đề khảo sát đầu năm môn Văn 2023 lớp 12 THPT Thuận Thành

Đề KSCL đầu năm lớp 12 năm học 2023-2024 môn văn trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh có đáp án chi tiết, các em tham khảo phía dưới.

Đề khảo sát đầu năm môn Văn 2023 lớp 12 THPT Thuận Thành

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.

Câu 2. Theo đoạn trích, cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất là gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu văn sau: Hãy luôn cẩn trọng và can đảm. Hãy tiếp thu ý kiến những người xung quanh nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời bạn. Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Văn 2023 lớp 12 THPT Thuận Thành

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

De khao sat dau nam mon Van 2023 lop 12 THPT Thuan Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Văn 2023 lớp 12 THPT Thuận Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247