Đề khảo sát môn Văn lớp 9 Huyện Ninh Giang năm 2021

Tham khảo bên dưới đề khảo sát môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2020 - 2021 của Phòng GD huyện Ninh Giang

Đề khảo sát môn Văn lớp 9 Huyện Ninh Giang năm 2021 

Phần 1: Đọc - Hiểu

Cầu 1 (0,5 điểm) Đoạn thơ trên thuộc tác phẩm nào? Do ai sáng tác?

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích nhan đề bài thơ,

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ rõ ít nhất hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.

Câu 4. (1,0 điểm) Đoạn thơ đã nêu lên khát vọng gì của nhân vật trữ tình ? Tại sao nói đó là khát vọng cao đẹp?

De khao sat mon Van lop 9 Huyen Ninh Giang nam 2021

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề khảo sát môn Văn lớp 9 Huyện Ninh Giang năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!