Đề kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 trường TH Hồng Minh (có đáp án)

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 trường tiểu học Hồng Minh, Phú Xuyên có đáp án chi tiết.

Đề kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 trường TH Hồng Minh (có đáp án)

Câu 2: Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?        ( Mức 1)

A. Các bạn đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.

B. Các bạn đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.

C. Các bạn không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

D. Các bạn lôi con rệp ra khỏi tai cho Sư Tử.

De ki 2 mon Tieng Viet lop 3 nam 2019 truong TH Hong Minh (co dap an)

De ki 2 mon Tieng Viet lop 3 nam 2019 truong TH Hong Minh (co dap an)

De ki 2 mon Tieng Viet lop 3 nam 2019 truong TH Hong Minh (co dap an)

Đáp án đề kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 trường TH Hồng Minh (có đáp án)

De ki 2 mon Tieng Viet lop 3 nam 2019 truong TH Hong Minh (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 trường TH Hồng Minh (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247