Đề kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2019 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề kiểm tra kì 2 lớp 11 môn Toán của Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2018 - 2019.

Đề kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2019 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;-3), đường thẳng penta: 2x – y+3 = 0 và đường tròn (C) : (x – 2)² + (y– 3)² = 25

a. Tính tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C). Chứng tỏ điểm A nằm ngoài đường tròn (C)

b. Viết phương trình đường thẳng (d)  đi qua A và song song với đường thẳng penta

c. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  (penta) sao cho IM =2R ( trong đó I,R lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn © )

De ki 2 mon Toan lop 10 nam 2019 Tinh Ba Ria - Vung Tau

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2019 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!