Đề kì 2 môn Toán lớp 3 - TH An Thuận năm 2019

Trường Tiểu học An Thuận tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019, đề gồm 2 trang như sau:

Đề kì 2 môn Toán lớp 3 - TH An Thuận năm 2019

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

       A.  5000                           B.  50 000                    C. 500           D. 50

b. Số liền sau số 56 789 là :

       A.  56 000                           B. 56 700                C. 56 780        D. 56 790

De ki 2 mon Toan lop 3 - TH An Thuan nam 2019

De ki 2 mon Toan lop 3 - TH An Thuan nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 3 - TH An Thuận năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!