Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH A Vĩnh Hanh năm 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học A Vĩnh Hanh năm học 2018 - 2019.

Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH A Vĩnh Hanh năm 2019

Câu 4: Cho các số: 2010 ; 1785 ; 1209 ; 4250. Số vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là

           A.   1209                  B.  1785                    C.   2010                   D .   4250

Câu 5: Phân số nào lớn hơn 1?

           A.    5/7                        B.   7/5                      C.   5/5                       D.  7/7

De ki 2 mon Toan lop 4 - TH A Vinh Hanh nam 2019

De ki 2 mon Toan lop 4 - TH A Vinh Hanh nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH A Vĩnh Hanh năm 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247