Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 9 môn Anh - THCS Ba Đình năm 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh trường THCS Ba Đình năm học 2020 - 2021 gồm 04 trang như sau:

Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 9 môn Anh - THCS Ba Đình năm 2020

32. What can be the best title for this passage?

A. An Introduction to American Music        B. The Development of American Music

C. The History of American Music              D. The Future of American Music

De kiem tra giua HK1 lop 9 mon Anh - THCS Ba Dinh nam 2020

De kiem tra giua HK1 lop 9 mon Anh - THCS Ba Dinh nam 2020

De kiem tra giua HK1 lop 9 mon Anh - THCS Ba Dinh nam 2020

De kiem tra giua HK1 lop 9 mon Anh - THCS Ba Dinh nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 9 môn Anh - THCS Ba Đình năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!