Đề kiểm tra giữa HK1 Lý lớp 6 năm 2020 TH-THCS Xã Tòng Đậu

Tham khảo phía dưới đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Vật lý lớp 6 của trường TH-THCS Xã Tòng Đậu, Phòng GD Mai Châu

Đề kiểm tra giữa HK1 Lý lớp 6 năm 2020 TH-THCS Xã Tòng Đậu 

Câu 1. Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:

A. có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo.

B. có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và ĐCNN phù hợp.

C. có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không chú ý tới ĐCNN.

D. thước nào cũng được.

De kiem tra giua HK1 Ly lop 6 nam 2020 TH-THCS Xa Tong Dau

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 Lý lớp 6 năm 2020 TH-THCS Xã Tòng Đậu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!