Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật Lí 6 - Trường PTCS Thắng Lợi 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật Lí lớp 6 của Trường PTCS Thắng Lợi năm học 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật Lí 6 - Trường PTCS Thắng Lợi 2020

Câu 1: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:

A. có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo.

B. có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và ĐCNN phù hợp.

C. có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không chú ý tới ĐCNN.

D. thước nào cũng được.

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Vat Li 6 - Truong PTCS Thang Loi 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Vat Li 6 - Truong PTCS Thang Loi 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật Lí 6 - Trường PTCS Thắng Lợi 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!