Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015

Đề thi và đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán trường tiểu học Sông Mây năm 2015, các em tham khảo dưới đây:

Trường Tiểu học Sông Mây

Họ và tên:…………………..

………………………………

Học sinh lớp : 2…

Đề thi kiểm tra giữa kì II.

Môn : Toán

Năm học : 2014-2015

Thời gian : ………..........

Khoanh tròn kết quả đúng nhất .I . TRẮC NGHIỆM :… . (3 điểm )

1/ Tính :

32 : 4 = ?

a. 7                  b. 8                  c.9                   d. 10  

2/ Tìm x  biết: 4  x  X = 36

a. x = 8                       b. x = 7                       c. x = 9                       d.x = 6

3/Viết “giờ”  hoặc “phút”  vào chỗ chấm thích hợp:

           a. Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 ......................

          b. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 ..................................

4/ Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô màu 1/3

De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Song May nam 2015

5/ Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

 De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Song May nam 2015

A 10cm          B. 16cm        C. 17         D. 14 cm

6/ Có 25 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

            a. 5 kg             b. 6 kg                        c.4 kg              d. 3 kg

II. TỰ LUẬN : … (7điểm ) 

1. Tính nhẩm : (1 đ)

6 x 4  = ….                 27 : 3  =  ……

6 x 3  = …..                28 : 4  = ……

2. Tìm X : (1 đ)

a/ X  x  5 = 35                                            b/ X : 4 = 8 x 4

3. Tính (1 đ)

a) 3  7 + 25 =               b) 3  0  + 16 = 

4.Hình vẽ bên có : (1 đ)

De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Song May nam 2015

   a/ …….hình tam giác .

   b/ …….hình tứ giác            

5.  Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả mấy bình? (1 điểm)

6. Cho tứ giác ABCD ( như hình vẽ) (2 đ)

De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Song May nam 2015

a. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

b. Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. (kẻ trực tiếp vào hình)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015

I. TRẮC NGHIỆM : 3 điểm . 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm .

1.b                   2. c                  3. a: phút; b: giờ                  4. b                 

5.d                   6. a     

II.TỰ LUẬN :7 điểm 

Câu 1:( 1 điểm ) mỗi câu đúng 0,25 điểm .

- Kết quả lần lượt là:  24 , 18  ,  9 , 7    

Câu 2: (1 điểm ) mỗi câu đúng 0,5 điểm

a./ X = 7                     b/ X = 8                      

Câu 3. (1 điểm )

a/ 46                           b/ 16

Câu 4: (1 điểm )

a/  Có 2 hình tam giác

b/ Có 4 hình tứ giác .           

Câu 5. (1 điểm )

Giải

Cắm được số bình hoa là:

            30 : 5 = 6 (bình )

                        Đáp số : 6 bình .

    Câu 6.(2 điểm )

Giải

a/              Chu vi hình tứ giác là :

3 + 2 + 4 + 6 = 15 (cm )

            Đáp số : 15 cm

            b/ Kẻ đúng yêu cầu (Vẽ đường thẳng từ B xuống DC hoặc vẽ từ điểm D xuống đoạn thẳng BC)

Nguồn: Dethi.violet

1 bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247