Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 2 môn Toán 2018 - Tiểu học Cắm Muộn 2

Tham khảo đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 2 môn Toán 2018 - Tiểu học Cắm Muộn 2 có đáp án chi tiết tại đây

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 2 môn Toán 2018 - Tiểu học Cắm Muộn 2

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6 + 7 = ......                    

7 + 8 = ......

4 + 9 = ......                    

5 + 8 = ......

4 + 7 = ......

9 + 7 = ......

8 + 7  = ......

6 + 9 = ......

9 + 5 = ........

7 + 5 = .......

18kg + 4kg = .......

6kg + 5 kg  = ..........

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a)  52 +  37                  b)  46 + 22             c)  54 + 19                        d)  36 + 24

 

……………                   …………..               ………….                       ………….

……………                   …………..               ………….                       ………….

……………                   …………..               ………….                       ………….

Bài 3.  Số?

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 2 mon Toan 2018 - Tieu hoc Cam Muon 2 

Bài 4.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :        

a) 65 – 11 = 54                                                 b) 16 –3 = 23

 c) 75 + 25 = 90                                                d) 38 + 16 = 54 

Bài 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 38 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường? 

Bài 6. Hình bên có:

A. 6 hình tam giác                                De kiem tra giua hoc ky 1 lop 2 mon Toan 2018 - Tieu hoc Cam Muon 2

B. 4 hình tam giác

C. 8 hình tam giác

 

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 2 môn Toán 2018 - Tiểu học Cắm Muộn 2

Bài 1. (3 điểm) Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

Bài 2. ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm (đặt tính đúng được 0,25; kết quả đúng 0,25 điểm)

Bài 3. ( 1điểm) Điền đúng mỗi số được 0,5 điểm

Bài 4. (2 điểm) Điền đúng Đ hoặc S vào mỗi ô trống cho 0,5 điểm.        

            a) Đ     ;     b) S   ;       c) S    ;     d) Đ

Bài 5. ( 1,5 điểm). Câu lời giải đúng được 0,5 điểm; phép tính đúng 0,5 điểm; đáp số đúng 0,5 điểm.

   Bài 6.   (0,5 điểm) ý C có 8 hình tam giác.

 TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 2 môn Toán 2018 - Tiểu học Cắm Muộn 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247