Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Chi Lăng năm 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Chi Lăng năm 2018 đã được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Chi Lăng

Phần I: Trắc nghiệm. (3 điểm).

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. (2 điểm).

1. Số “Ba mươi ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh bảy” viết là :

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cộng của 2 số là 234. Biết số thứ nhất là 196. Vậy số thứ hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số lớn nhất trong các số: 725369 ; 725396 ; 725936 ; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm).

1.  2 tấn 5 tạ = 2500kg                                          

2. 3m  =  30cm                

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính và tính. (2điểm).

4556 + 3728

............................... ...............................

............................... ...............................

...............................

...............................

74928 – 5342

............................... ...............................

............................... ...............................

...............................

...............................

5034 x 8 ............................... ...............................

............................... ...............................

............................... ...............................

14100 : 6 ............................... ...............................

............................... ...............................

............................... ...............................

Bài 2: Tính. (1,5điểm).

1. Điền số vào chỗ chấm.

    thế kỉ 17 năm = .......................... năm.

2. Tính giá  trị biểu thức :    149 + 608 : 8 =  .....................................................

                                                                        .....................................................

                                                                        .....................................................

 

Bài 3: Hãy vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng CD .  (0,5 điểm)

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Chi Lang nam 2018

Bài 4: Một miềng đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tìm chiều dài và chiều rộng miếng đất đó ? (2 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Bạn An dự định mua một bộ xếp hình giá 55 000 đồng. Mỗi ngày An để dành được 8000 đồng. Hỏi sau một tuần, bạn An có thể mua bộ đồ chơi đó không ? Vì sao ? (1 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Chi Lăng

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Chi Lang nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Chi Lăng năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!