Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2019 - THPT Hoàng Mai

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 11 năm 2019 trường THPT Hoàng Mai gồm 30 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2019 - THPT Hoàng Mai

Câu 8. Vai trò của nước trong sự nảy mầm của hạt?

A. Làm hạt trương phồng, tăng cường tĩnh thấm khí, chất nguyên sinh dãn giúp tế bào trở lại dạng hoạt động

B. Xúc tiến các biến đổi sinh hóa, tăng hô hấp

C. Làm tăng lượng ô xi giúp hạt nảy mầm tốt

D. Tránh các điều kiện khí hậu bất lợi.

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Sinh 2019 - THPT Hoang Mai

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Sinh 2019 - THPT Hoang Mai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2019 - THPT Hoàng Mai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!