Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2022 TH Tân Hội Trung 1 (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 trường TH Tân Hội Trung 1 dưới đây

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2022 TH Tân Hội Trung 1 (Có đáp án)

Câu 4: Để bảo vệ các loại chim, em cần phải làm:

A. Phải nuôi các loài chim.

B. Phải chăm sóc các loài chim.

C. Phải cho các loài chim ăn.

D. Phải bảo vệ các loại chim.

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2022 TH Tân Hội Trung 1

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

De kiem tra giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2022 TH Tan Hoi Trung 1 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2022 TH Tân Hội Trung 1 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247