Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 TH Thanh Luông - môn Toán năm 2021

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 4 trường Tiểu học Thanh Luông (Điện Biên) môn Toán năm 2021 có đáp án chi tiết bên dưới đề thi.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 TH Thanh Luông - môn Toán năm 2021

Câu 3: (0.5 điểm) Số 907 768 439 đọc là:

A. Chín trăm linh bảy triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi chín.

B. Chín trăm bảy mươi tám triệu ba trăm linh lăm nghìn hai trăm bảy mươi chín.

C. Chín trăm bảy mươi tám triệu ba trăm linh năm nghìn hai trăm bảy chín.

D. Chín trăm bảy tám triệu ba trăm linh năm nghìn hai trăm bảy mươi chín.

De kiem tra giua ki 1 lop 4 TH Thanh Luong - mon Toan nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 TH Thanh Luông - môn Toán năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247