Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý - THCS Đức Ninh Đông 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Vật Lý của trường THCS Đức Ninh Đông, Phòng GD Đồng Hới năm học 2021 - 2022.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý - THCS Đức Ninh Đông 2021

Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm bằng vật.

C. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ.

D. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi mọi chùm tia tới hội tụ thành một chùm tia phản xạ song song.

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Ly - THCS Duc Ninh Dong 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý - THCS Đức Ninh Đông 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!