Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán huyện Trực Ninh 2020

Hai phần Trắc nghiệm và Tự luận của đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán huyện Trực Ninh 2020 - 2021 như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán huyện Trực Ninh 2020

Bài 3, (3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD (AB > AD). Vẽ AE vuông góc với BD (E thuộc BD), AE cắt cạnh CD tại F.

1. Cho AD = 4cm, BD = 8cm:

a) Tính DE

b) Đặt DAE = a. Tính giá trị của biểu thức M = sina - cos x + cot a

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua ki 1 lop 9 mon Toan huyen Truc Ninh 2020

De kiem tra giua ki 1 lop 9 mon Toan huyen Truc Ninh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán huyện Trực Ninh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!