Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Hà Đông 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2022 - 2023 Quận Hà Đông được đăng tải cụ thể dưới đây

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Hà Đông 2022

Bài 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC)

a) Biết HB = 4cm, HC = 9cm. Tính AH và số đo ABC (số liệu chỉ sử dụng cho câu a)

b) Gọi D là hình chiếu của H trên AB; E là hình chiếu của H trên AC. Chứng minh CE.BD.AC.AB = AH^4.

c) Kẻ Al vuông góc với ED (I thuộc BC). Chứng minh I là trung điểm của BC.

De kiem tra giua ki 1 lop 9 mon Toan Quan Ha Dong 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Quận Hà Đông 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247