Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Giai Xuân 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Giai Xuân năm học 2019 - 2020 gồm 19 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Giai Xuân 2019

Câu 13: Biến đổi các tỉ số lượng giác: sin720; cos680; sin80030’; cotg500; tan750 thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450. Ta được:

A. sin180; cos220; sin9030’; cotg400; tg150       B. cos280; sin220; cos9030’; tg400; cotg150

C. cos180; sin220; cos9030’; tg400; cotg150       D. sin180; cos260; sin9030’; tg400; cotg150

De kiem tra giua ki 1 lop 9 mon Toan THCS Giai Xuan 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Giai Xuân 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!