Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2021

Nội dung đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 của Sở GD Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 gồm 02 trang như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2021

III. Turn the following sentences into indirect/ reported speech (0.5 pt).

1. "Call your brother and say I miss him very much," my mother said to me.

2. “Do you want to become a doctor?" the teacher asked the boy.

De kiem tra giua ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Bac Ninh 2021

De kiem tra giua ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Bac Ninh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!