Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Krông Búk 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Krông Búk được cập nhật dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Krông Búk 2019

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh song song và bằng nhau: S = A x H.

B. Thương đúng của một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 là một phân số.

C. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất chia với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 km. Viết tắt là km2.

De kiem tra giua ki 2 lop 4 mon Toan TH Krong Buk 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Krông Búk 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247